22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA KOJI VRŠE TRANSPORT OPASNOG TERETA I LICA KOJA RUKUJU OPASNIM TERETOM U SKLOPU TRANSPORTNOG PROCESA PREMA ODREDBAMA ADR-a

>>

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE TRANSPORT OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIM PREMA ODREDBAMA ADN-a


>>

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA:

SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERET

>>

LOKACIJA
Vatrogasni savez Zemun
MAPA
 

"DGSA Consulting" d.o.o. - Slovačka

Osnovna delatnost kompanije, „DGSA Consulting“ d.o.o., su poslovi konsaltinga, edukacija i stručna mišljenja – veštačenja, za potrebe suda u oblasti transporta opasnog tereta u drumskom i železničkom saobraćaju, saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima, pomorskom i vazdušnom saobraćaj.

U saradnji sa „Vebtech“ doo, razvili su veb aplikaciju pod nazivom "IADR", koja je prvi slovački proizvod dizajniran posebno za vozače, dispečere, prevoznike ili savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta, kao pomoć u primeni osnovnih zahteve ADR u toku transporta opasnog tereta.

http://www.dgsa.sk

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs