22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

Upoznajte se sa
ZADACIMA I OBAVEZAMA SAVETNIKA ZA BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU.


Ljubomir Petrović, Duško Vujanović, Dragutin Jovanović: Savetnik za bezbednost transporta opasnog tereta – zadaci i obaveze, Naučno stručni skup: Ka održivom transportu 2013 – Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike “TransportLog”, Novi Sad 2013.god.

>>

OBAVEŠTENJE


Preduzeće “Trigon inženjering”d.o.o. iz Zemuna, dobilo je licencu br.04/2014, za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, u skladu sa odeljkom 1.8.3 ADR/RID/ADN i Zakonom o transportu opasnog tereta, Službeni glasnik R. Srbije 88/2010, članovi  18, 19, 20, 21 i 22.

 

http://www.utot.gov.rs/licence-obuka-savetnici.php

Prema planu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, utvrđen je termin za polaganje ispita kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta za 12.10.2017. godine.

Pripremna nastava će biti organizovana u ZEMUNU, ulica 22. Oktobra br. 27 (DVD „Matica“ – Vatrogasni dom) prema sledećem planu:

 

Sreda, 13.09.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Četvrtak, 14.09.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Petak, 15.09.2017. god.
09,00 - 12,30 h

Predavač:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)
12,30 - 16,00 h

Predavač:
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)
Subota, 16.09.2017. god.
09,00 - 12,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.
dr Mihael Bučko dipl. inž.

(ADR)
(RID)
(ADN)
12,30 - 16,00 h

Predavač:
Anđelić Gordana dipl. inž. saob.
Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

(RID)
Nedelja, 17.09.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavač:
Dr Dragan Trifković dipl. inž. maš.
Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima

(ADN)
Ponedeljak, 18.09.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavač:
Jovana Janković mast. inž.
Konsultacije i objašnjenja ispitnih pitanja

(ADR)
(RID)
DODATNO: Konsultacije za ispit u trajanju od četri nastavna časa u subotu, 07.10.2017.godine.

 

Prema planu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, utvrđen je termin za polaganje ispita kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta za 07.12.2017. godine.

Pripremna nastava će biti organizovana u ZEMUNU, ulica 22. Oktobra br. 27 (DVD „Matica“ – Vatrogasni dom) prema sledećem planu:

 

Sreda, 01.11.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Četvrtak, 02.11.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)

Petak, 03.11.2017. god.
09,00 - 12,30 h

Predavač:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)
12,30 - 16,00 h

Predavač:
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)
(RID)
(ADN)
Subota, 04.11.2017. god.
09,00 - 12,30 h

Predavači:
Mr Petrović Ljubomir dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.
dr Mihael Bučko dipl. inž.

(ADR)
(RID)
(ADN)
12,30 - 16,00 h

Predavač:
Anđelić Gordana dipl. inž. saob.
Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

(RID)
Nedelja, 05.11.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavač:
Dr Dragan Trifković dipl. inž. maš.
Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima

(ADN)
Ponedeljak, 06.11.2017. god.
09,00 - 16,00 h

Predavač:
Jovana Janković mast. inž.
Konsultacije i objašnjenja ispitnih pitanja

(ADR)
(RID)
DODATNO: Konsultacije za ispit u trajanju od četri nastavna časa u subotu, 02.12.2017.godine.

 

Cena obuke za kandidate za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta u skladu sa ADR/RID  je 70.000,00 din, bez pdv.

Za kandidate koji polažu prema programu za drumski (program ADR) ili programu za železnički saobraćaj (program RID), cena je 63.000,00 din
U cenu je pored obuke uključeno  ukoričeno idanje ADR 2017 i/ili RID 2017, Zakon o transportu opasnog tereta (Sl. glasnik br. 104/2016). .

Za polaganje ispita i izradu certifikata za Savetnika, potrebno je još uplatiti 15.000,00 RSD u budžet Republike Srbije prema sledećim instrukcijama:

Svrha uplate:

Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za savetnika za bezbednost, navod: "ispit za savetnika za bezbednost ADR/RID/AND", datum održavanja ispita.

Primalac:

Budžet Republike Srbije

Iznos:

Član 15. pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposoblјenosti za savetnika za transport opasnog tereta 15.000 RSD
Za produženje sertifikata o stručnoj osposoblјenosti savetnika za transport opasnog tereta 10.000,00 RSD

Broj tekućeg računa:

840-31018845-58

Model:

97

Poziv na broj:

5514812AA09450742321

 

Kandidati koji žele da pohađaju kurs za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta potrebno je da pripreme sledeća dokumenta i predaju ih prvog dana obuke (a najkasnije poslednjeg dana obuke):
1. Diploma o stepenu stručne spreme (overena fotokopija)
2. Dokaz o radnom iskustvu u transportu opasnog tereta (1 godina za lica sa visokom stručnom spremom i 5 godina za lica sa srednjom stručnom spremom) 
Komentar: prihvata se i Potvrda da je lice radilo u preduzeću koje se bavi poslovima u vezi sa transportom opasnog tereta
3. Potvrda o stručnoj osposobljenosti od strane firme koja je uradila obuku
4. Fotokopija lične karte (ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom)
5. Dokaz o uplati takse (originalna potvrda o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom Banke)

Napomena:

Navedena dokumenta potrebno je da budu dostavljena organizatoru obuke do završetka pripremne nastave, kako bi prijava Ministarstvu na vreme bila urađena.

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: + 381 11 316-16-74;
Osobe za kontakt:
Ljubomir Petrović     063/258-288
Duško Vujanović     063/280-061

Do sada je organizovano stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u periodu:
od 02.06.2014. godine do 05.06.2014. godine,
od 09.07.2014. godine do 12.07.2014. godine,
od 16.09.2014. godine do 21.09.2014. godine,
od 29.10.2014. godine do 02.11.2014. godine,
od 04.03.2015. godine do 07.03.2015. godine, ispit 03.04.2015. god,
od 03.06.2015. godine do 07.06.2015. godine, ispit 30.06.2015. god,
od 30.09.2015. godine do 03.10.2015. godine, ispit 30.10.2015. god,
od 04.11.2015. godine do 07.11.2015. godine, ispit 01.12.2015. god,
od 28.01.2016. godine do 31.01.2016. godine, ispit 26.02.2016. god,
od 30.03.2016. godine do 03.04.2016. godine, ispit 27.04.2016. god,
od 16.08.2016. godine do 20.08.2016. godine, ispit 02.09.2016. god,
od 27.10.2016. godine do 01.11.2016. godine, ispit 09.12.2016.
god,
od 09.02.2017. godine do 14.02.2017. godine, ispit 03.04.2017.
god,
od 17.05.2017.godine do 22.05.2017. godine,
ispit 22.06.2017. god.


FOTOGRAFIJE SA OBUKE ZA SAVETNIKE ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs