22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

NovostiOBAVEŠTENJE

Vozači i lica koja vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima, mogu pristupiti obuci za OBNOVU ZNANJA u poslednoj godini isticanja važnosti sertifikata i novi sertifikat počinje da važi od trenutka isticanja prethodnog sertifikata.


 


ADR

Napomena:
Zbog izgleda i sadržaja novog sertifikata za vozače koji vrše transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju prema odredbama ADR, počev od 01.01.2013. god. potrebno je da kandidati donesu prvog dana obuke dve svoje fotografije dimenzija 35x45 mm (kao za pasoš), vozačku dozvolu, ličnu kartu i važeći sertifikat ukoliko ga vozač poseduje.

Usvajanjem „Zakona o transportu opasne robe“, Službeni glasnik R. Srbije broj 104/2016, promenili su se uslovi za polaganje ispita za vozače koji vrše transport opasnog tereta u skladu sa ADR. Potrebno je podneti zahtev za ispit u pisarnici Ministarstva sa potrebnim dokumentima, potvrdom o završenoj obuci i taksama za:

 • podnošenje zahteva, (310,00 rsd)

 • izdavanje rešenja, (520,00 rsd)

 • održavanje ispita i izradu sertifikata
  (4.000,00 rsd ili 6.000,00 rsd u slučaju početnog polaganja)
  (2.000,00rsd ili 3.000,00 rsd ili 4.000,00 rsd ili 5.000,00 rsd
  u slučaju obnove znanja)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavlјuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe (ADR) u februaru i martu 2017. godine. Mesto održavanja ispita je Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3). Tačna satnica održavanja ispita biće objavlјena dva dana pre održavanja ispita.

U slučaju da bude na nastavi prisutno više od 20 vozača, postoji mogućnost da ispit bude oeganizovan van sedišta ministarsva.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je izašlo u susret zahtevu prevoznika i organizovalo polaganje ispita u aprilu, maju, junu, julu i avgustu 2017. godine, u SIV III, Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1, prema novom rasporedu:

MESEC

DATUM I VREME ISPITA

mart

24.03.2017. prema starom rasporedu i uslovima
27.03.2017. od 12 časova
28.03.2017. od 12 časova
31.03.2017. prema starom rasporedu i uslovima

april

10.04.2017. od 12 časova
11.04.2017. od 12 časova
24.04.2017. od 12 časova
25.04.2017. od 12 časova

maj

15.05.2017. od 12 časova
16.05.2017. od 12 časova
29.05.2017. od 12 časova
30.05.2017. od 12 časova

jun

12.06.2017. od 12 časova
13.06.2017. od 12 časova
26.06.2017. od 12 časova
27.06.2017. od 12 časova

jul

10.07.2017. od 12 časova
11.07.2017. od 12 časova
24.07.2017. od 12 časova
25.07.2017. od 12 časova

avgust

14.08.2017. od 12 časova
15.08.2017. od 12 časova
28.08.2017. od 12 časova
29.08.2017. od 12 časova

Septembar

11.09.2017. od 12 časova
12.09.2017. od 12 časova
25.09.2017. od 12 časova
26.09.2017. od 12 časova

Oktobar

16.10.2017. od 12 časova
17.10.2017. od 12 časova
30.10.2017. od 12 časova
31.10.2017. od 12 časova

Novembar

13.11.2017. od 12 časova
14.11.2017. od 12 časova
27.11.2017. od 12 časova
28.11.2017. od 12 časova

Decembar

11.12.2017. od 12. časova
12.12.2017. od 12 časova
27.12.2017. od 12. časova
28.12.2017. od 12 časova

 

U rasporedu se vidi da su ispiti organizovani dva puta mesečno, po dva dana i to ponedeljkom i utorkom.

U ponedeljak polažu kandidati koji imaju završen samo osnovni kurs (početni i obnova znanja).

U utorak polažu kandidati koji imaju završen osnovni kurs i jedan ili više specijalističkih kurseva (početni i obnova znanja)

U novoj organizaciji postoji mogućnost da se ispit polaže odmah posle urađene obuke.

To znači da:

A) Kandidati koji polažu samo osnovni kurs (početni i obnova znanja) su na nastavi u:
 • Subotu u 8h 30min
 • Nedelju u 8h 30min
 • Ponedeljak (na dan polaganja ispita) u 8h

B) Kandidati koji polažu osnovni kurs i neki od specijalističkih kurseva, su na
nastavi u:

 • Petak (po potrebi i dogovoru)
 • Subotu u, 8h 30min
 • Nedelju u, 8h 30min
 • Ponedeljak u, 8h
 • Utorak (na dan polaganja ispita) prema dogovoru

Da bi izbegli probleme prilikom prijavljivanja ispita, potrebno je da kandidati prvog dana donesu dve fotografije dimenzija 35X45mm i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama za polaganje ispita, prema datom uputstvu.

Obuka u ZEMUNU
Za sve navedene termine ispita, nastava se izvodi u Zemunu, ulica 22. Oktobra br. 27 (vatrogasni dom) u dane i prema satnici koja je navedena.

Obuka u NOVOM SADU
Za termin ispita 12. i 13. juna, obuka će biti izvedena i u Novom Sadu, ulica Jovana Subotića br.11, (vatrogasni dom, DVD „Laza Kostić“), u:

 • Subotu 10.6.2017. godine od 9 h
 • Nedelju 11.6.2017. godine od 9 h i

Obuka u Zemunu, ulica 22. Oktobra br. 27 (vatrogasni dom, DVD „Matica“), u :

 • Ponedeljak 12.6.2017. godine od 8,30 h. za osnovni kurs i neki od specijalističkih kurseva (cisterne, klasa 1, klasa 7)

Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidte koji polažu samo OSNOVNI KURS, u Novom Beogradu, SIV III,  u:  

 • Ponedeljak 12.6.2017. god. od 12 časova

 Obuka u Zemunu, ulica 22. Oktobra br. 27 (vatrogasni dom, DVD „Matica“), u:

 • Utorak 13.6.2017. godine od 8 h za neki od speciajalističkih kurseva (cisterne, klasa 1, klasa 7) 

Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidte koji polažu  OSNOVNI KURS I NEKI OD SPECIJALISTIČKIH KURSEVA, u Novom Beogradu, SIV III, u:

 • Utorak 13.6.2017. god. od 12 časova

 

OBAVEŠTENјE U VEZI UPLATE ADMINISTRATIVNE TAKSE:
(Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd 07.02.2017)

Kao dokaz o uplati administrativne takse, uz zahtev se prilaže:

 • prvi primerak uplatnice (original) overen pečatom pošte ili banke - ukoliko administrativnu taksu uplaćuje fizičko lice, kandidat lično;

 • potvrda banke o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom banke, gde je u rubrici svrha plaćanja navedeno ime i prezime kandidata – vozača, u slučaju kada za vozača uplatu takse vrši pravno lice.

Administrativne takse:

1) Republička administrativna taksa za ZAHTEV

Svrha uplate: R.A.T. zahtev, (upisati i ime i prezime kandidata, kada uplatu vrši pravno lice – preduzeće)
Iznos: 310 din.
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
Po modelu: 97
Poziv na broj: 50-016

2) Republičke administrativne takse za REŠENJE

Svrha uplate: R.A.T. rešenje, (upisati i ime i prezime kandidata, kada uplatu vrši pravno lice – preduzeće)
Iznos: 520 din.
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
Po modelu: 97
Poziv na broj: 50-016

3) Administrativne takse za odgovarajući ispit, sa iznosom prema Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposoblјenost za obavlјanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita

Svrha uplate: ispit za vozača ADR (upisati i ime i prezime kandidata, kada uplatu vrši pravno lice – preduzeće)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-31018845-58
Po modelu: 97
Poziv na broj: 5014812AA10450742321

Objašnjenje za visinu administrativne takse koja se uplaćuje za odgovarajući ispit i izradu sertifikata:

Početna obuka:
Osnovni kurs, 4.000,00 rsd
Osnovni kurs i jedan ili više specijalističkih kurseva, 6.000,00 rsd

Obnova znanja (vozač poseduje važeći sertifikat na dan polaganja ispita):
Osnovni kurs, 2.000,00 rsd
Osnovni kurs i jedan specijalistički kurs, 3.000,00 rsd
Osnovni kurs i dva specijalistička kursa, 4.000,00 rsd
Osnovni kurs i tri specijalistička kursa, 5.000,00 rsd

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061


 

ADN

Obaveštenje zainteresovanim u vezi termina za obuku lica koji vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa odredbama ADN, da će kursevi za:

POČETNO POLAGANJE I KURSEVI ZA OBNOVU ZNANJA prema programu za:
 • OSNOVNI KURS o transportu tankerima i
 • OSNOVNI KURS - kombinacija transporta suvog tereta i transporta tankerima,

biti organizovani prema navedenim programima u sledećim terminima:

  1. termin za obuku - 24.02.2017. godine do 27.02.2017. godine

  2. termin za obuku - 24.03.2017. godine do 27.03.2017. godine

Nastava u prvom terminu biće oganizovana prema sledećem rasporedu:

petak 24.02.2017.god. u 8,30 h do 15,00 h
subota 25.02.2017.god. u 8,30 h do 15,00 h
nedelja 26.02.2017.god. u 8,30 h do 15,00 h
ponedeljak 27.02.2017.god. u 8,30 h do 15,00 h

Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidate koji polažu prema programu početne obuke biće organizovan 06.03.2017. god. u Novom Beogradu, Omladinskih brigada br.1, zgrada SIV III, u vremenu koje će biti naknadno određeno.

Nastava u drugom terminu biće organizovana prema sledećem rasporedu:

četvrtak 08.06.2017.god. u 8,00 h do 15,00 h
petak 09.06.2017.god. u 8,00 h do 15,00 h
subota 10.06.2017.god. u 14,00 h do 20,00 h
nedelja 11.06.2017.god. u 14,00 h do 20,00 h

Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidate koji polažu prema programu početne obuke biće organizovan u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata najverovatnije 14 ili 15 Juna, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada br.1, zgrada SIV III..

Za kandidate koji polažu prema programu za obnovu znanja (imaju važeći sertifikat na dan ispita), ispit će biti organizovan posledenjg dana obuke u prostorijama organizatora obuke.

NAPOMENA 1:

Potrebno je da kandidati prvog dana obuke dostave sledeće dokumenta:

 • Fotokopiju diplome o školskoj spremi
 • Fotokopiju lične karte
 • Fotokopiju ADN sertifikata (za kandidate koji polažu kurs za obnovu znanja

NAPOMENA 2:

Za polaganje ispita pored cene obuke, potrebno je izvršiti uplatu sledećih administrativnih taksi:

1) Republička administrativna taksa za zahtev
Svrha uplate: R.A.T. zahtev, (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata
Iznos: 300 din.
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
Po modelu: 97
Poziv na broj: 50-016

2) Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za rešenje

Svrha uplate: R.A.T. rešenje, (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata
Iznos: 500 din.
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
Po modelu: 97
Poziv na broj: 50-016

3) Za ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposoblјenost kandidata za lice sa sertifikatom ADN, i izdavanje sertifikata ADN ........................10.000,00 din

Svrha uplate: "ispit za ADN", (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata koji polaže ispit)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj tekućeg računa: 840-31018845-58
Poziv na broj: 4514812AA11450742321

NAPOMENA 3:

U navedenim terminima pripremna nastava se organizuje u Zemunu, ulica 22. Oktobra br.27 (vatrogasni dom i DVD "Matica")..

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

 


 

SAVETNICI

Termini za obuku Savetnika za bezbedan transport opasnog tereta u skladu sa ADR/ADN/RID nalaze se na stranici “STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA: SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA”.

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

 

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs