22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

OBAVEŠTENJE

Vozači i lica koja vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima, mogu pristupiti obuci za OBNOVU ZNANJA u poslednoj godini isticanja važnosti sertifikata i novi sertifikat počinje da važi od trenutka isticanja prethodnog sertifikata.


 


ADR

Napomena:
Zbog izgleda i sadržaja novog sertifikata za vozače koji vrše transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju prema odredbama ADR, počev od 01.01.2013. god. potrebno je da kandidati donesu prvog dana obuke sledeća dokumenta:

  a) Vozačku dozvolu
  b) Ličnu kartu
  c) Dve fotografije dimenzija 35X45mm
  d) Kopiju važećeg sertifikata (za vozače koji polažu obnovu znanja)
  e) Dokaz o uplaćenim administrativnim taksama prema sledećim instrukcijama:

Usvajanjem „Zakona o transportu opasne robe“, Službeni glasnik R. Srbije broj 104/2016, promenili su se uslovi za polaganje ispita za vozače koji vrše transport opasnog tereta u skladu sa ADR. Potrebno je podneti zahtev za ispit u pisarnici Ministarstva sa potrebnim dokumentima, potvrdom o završenoj obuci i taksama za:

1) Dokaz o uplati Republičke administrativne takse za zahtev:

Svrha uplate: R.A.T. zahtev
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 320,00 RSD
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

 

2) Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse za odgovarajući ispit:

Svrha uplate: Ime i prezime vozača (kada uplaćuje privredno društvo)
– ispit za vozača ADR (upisati datum polaganja ispita)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: Iznos prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama (pojedinačni ili objedinjeni iznos ukoliko se polaže više ispita) (*)
Broj računa: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016

 

(*) Iznos uplate prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, tarifni broj 162a (Prečišćen tekst zaklјučno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 38/19) je:

 

- Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe 4.180,00
- Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1(eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7(radioaktivnih materija) 2.080,00
- Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADRsertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe 2.080,00
- Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADRsertifikata o stručnoj osposoblјenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija) 1.040,00

 

( ** ) Moguće je jednom uplaticom izvršiti uplatu republičke administrativne takse (RAT) i ispita ADR za vozača i tada treba da piše: Zahtev RAT i rešenje za ispit sa datumom ispita.

Kao dokaz o uplati administrativnih taksi, uz zahtev se prilaže:

 • ZA FIZIČKO LICE (kada uplaćuje kandidat lično): prvi primerak uplatnice (original) overen pečatom pošte ili banke;
 • ZA PRAVNO LICE: potvrda banke o izvršenom nalogu za prenos (original), overena pečatom i potpisom banke, gde je u rubrici svrha plaćanja navedeno ime i prezime kandidata – vozača

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavlјuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe  u skladu sa ADR za 2018 godinu. Mesto održavanja ispita je Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3). Tačna satnica održavanja ispita biće objavlјena dva dana pre održavanja ispita.

U slučaju da bude na nastavi prisutno više od 20 vozača, postoji mogućnost da ispit bude organizovan van sedišta Ministarstva.

MESEC

DATUM I VREME ISPITA

Januar

21.01.2019. od 12 časova
22.01.2019. od 12 časova

Februar

04.02.2019. od 12 časova
05.02.2019. od 12 časova
18.02.2019. od 12 časova
19.02.2019. od 12 časova

Mart

04.03.2019. od 12 časova
05.03.2019. od 12 časova
25.03.2019. od 12 časova
26.03.2019. od 12 časova

April

08.04.2019. od 12 časova
09.04.2019. od 12 časova
22.04.2019. od 12 časova
23.04.2019. od 12 časova

Maj

13.05.2019. od 12 časova
14.05.2019. od 12 časova
27.05.2019. od 12 časova
28.05.2019. od 12 časova

Jun

10.06.2019. od 12 časova
11.06.2019. od 12 časova
24.06.2019. od 12 časova
25.06.2019. od 12 časova

Jul

08.07.2019. od 12 časova
09.07.2019. od 12 časova
22.07.2019. od 12 časova
23.07.2019. od 12 časova

Avgust

12.08.2019. od 12 časova
13.08.2019. od 12 časova
26.08.2019. od 12 časova
27.08.2019. od 12 časova

Septembar

09.09.2019. od 12 časova
10.09.2019. od 12 časova
23.09.2019. od 12 časova
24.09.2019. od 12 časova

Oktobar

14.10.2019. od 12 časova
15.10.2019. od 12 časova
28.10.2019. od 12 časova
29.10.2019. od 12 časova

Novembar

12.11.2019. od 12 časova
13.11.2019. od 12 časova
25.11.2019. od 12 časova
26.11.2019. od 12 časova

Decembar

09.12.2019. od 12 časova
10.12.2019. od 12 časova
26.12.2019. od 08 časova
27.12.2019. od 08 časova

 

U rasporedu se vidi da su ispiti organizovani dva puta mesečno, po dva dana i to ponedeljkom i utorkom.

U ponedeljak polažu kandidati koji imaju završen samo osnovni kurs (početni i obnova znanja).

U utorak polažu kandidati koji imaju završen osnovni kurs i jedan ili više specijalističkih kurseva (početni i obnova znanja)

U novoj organizaciji postoji mogućnost da se ispit polaže odmah posle urađene obuke.

To znači da:

A)

Kandidati koji polažu samo osnovni kurs (početni i obnova znanja) su na nastavi u:

 • Subotu u 8h 30min
 • Nedelju u 8h 30min
 • Ponedeljak (na dan polaganja ispita) u 8h

B) Kandidati koji polažu osnovni kurs i neki od specijalističkih kurseva, su na nastavi u:

 • Petak (po potrebi i dogovoru)
 • Subotu u, 8h 30min
 • Nedelju u, 8h 30min
 • Ponedeljak u, 8h
 • Utorak (na dan polaganja ispita) prema dogovoru

Da bi izbegli probleme prilikom prijavljivanja ispita, potrebno je da kandidati prvog dana donesu dve fotografije dimenzija 35X45mm i dokaz o uplaćenim administrativnim taksama za polaganje ispita, prema datom uputstvu.

Obuka u ZEMUNU
Za sve navedene termine ispita, nastava se izvodi u Zemunu, ulica 22. Oktobra br. 27 (vatrogasni dom) u dane i prema satnici koja je navedena.

Obuka u NOVOM SADU
Nastava se izvodi i u Novom Sadu, ulica Jovana Subotića br.11, (vatrogasni dom, DVD „Laza Kostić“) u:

 • Subota 26.10.2019. godine od 8:30 h
 • Nedelja 27.10.2019. godine od 8:30 h
 • (Ponedeljak 28.10.2019. godine od 8:30 h, u slučaju potrebe)

ISPIT U NOVOM SADU

 • Sreda 30.10.2019. godine
 • u vreme koje će biti naknadno određeno

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

„Trigon inženjering“ d.o.o.

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061


 

ADN - ISPITI

Obaveštenje zainteresovanim u vezi termina za obuku lica koji vrše transport opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa odredbama ADN, da će kursevi za:

POČETNO POLAGANJE I KURSEVI ZA OBNOVU ZNANJA prema programu za:
 • OSNOVNI KURS o transportu tankerima i
 • OSNOVNI KURS - kombinacija transporta suvog tereta i transporta tankerima,

biti organizovani prema navedenim programima u sledećim terminima:

petak 04.10.2019.god. u 17,00 h do 22,00 h
subota 05.10.2019.god. u 14,00 h do 20,00 h
nedelja 06.10.2019.god. u 8,30 h do 16,00 h
ponedeljak 07.10.2019.god. u 17,00 h do 22,00 h

Ispit pred komisijom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za kandidate koji polažu prema programu početne obuke biće organizovan posle zavešene obuke, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada br.1, zgrada SIV III, u vremenu koje će biti naknadno određeno.


Za kandidate koji polažu prema programu za obnovu znanja (imaju važeći sertifikat na dan ispita), ispit će biti organizovan poslednjeg dana obuke u prostorijama organizatora obuke.

NAPOMENA 1:

Potrebno je da kandidati prvog dana obuke dostave sledeće dokumenta:

 • Fotokopiju diplome o školskoj spremi
 • Fotokopiju lične karte
 • Fotokopiju ADN sertifikata (za kandidate koji polažu kurs za obnovu znanja)

NAPOMENA 2:

Za polaganje ispita pored cene obuke, potrebno je izvršiti uplatu sledećih administrativnih taksi (ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, Sl. Glasnik RS 38/2019):

1) Republička administrativna taksa za zahtev
Svrha uplate: Svrha uplate: R.A.T. zahtev, (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata)
Iznos: 320 din.
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
Po modelu: 97
Poziv na broj: 50-016

2) Za ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposoblјenost kandidata za lice sa sertifikatom ADN i izdavanje sertifikata ADN:
Početna obuka: 10.430 din.
Obnova znanja: 5.220 din.
Svrha uplate: "ispit za ADN", (za pravna lica upisati ime i prezime kandidata koji polaže ispit)
Primalac: Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
Po modelu: 97
Poziv na broj: 50-016

Moguće je uplatu za ZAHTEV i uplatu za „ISPIT ZA ADN“ uplatiti sa jednom uplatnicom.

NAPOMENA 3:

U navedenim terminima pripremna nastava se organizuje u Zemunu, ulica 22. Oktobra br.27 (vatrogasni dom i DVD "Matica").

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

 


 

SAVETNICI

Termini za obuku Savetnika za bezbedan transport opasnog tereta u skladu sa ADR/ADN/RID nalaze se na stranici “STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA: SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA”.

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/316-16-74

Kontakt osobe:
Ljubomir Petrović, mob. tel: 063/258-288
Duško Vujanović, mob. tel: 063/280-061

 

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs