22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

PRIJAVA KANDIDATA ZA OSPOSOBLJAVANJE

Ime i prezime:
JMBG (jedinstveni matični broj građana:
Datum rođenja:
Mesto stanovanja:
Adresa:
Broj telefona za kontakt:
E-mail:
Broj vozačke dozvole:
Voz.dozvola izdata od:
Voz. kategorije:
Broj prethodnog sertifikata i datum važnosti (ukoliko ga ima):
Državljanin:
Vrsta kursa za polaganje:
A) Za vozače:
  • a) osnovni kurs za prevoz opasnih materija klase 2;3;4.1;4.2;4.3;5.1;5.2;6.1;6.2;8 i 9 u svim vozilima osim u cisternama
  • b) specijalistički kurs za prevoz opasnih materija u cisternama i sudovima zapremine veće od 1000l
  • c) specijalistićki kurs za prevoz opasnih materija klase 1 (eksplozivne materije)
  • d) specijalistićki kurs za prevoz opasnih materija klase 7 (radioaktivne materije)
Mesto i datum:
 

B) Obuku lica koja rukuju opasnim teretom u sklopu transportnog procesa, rade Savetnici za transport opasnog tereta, (član 21, pod (3), Zakon o transportu opasnog tereta, Službeni glasnik R. Srbije broj 88/2010).

Za detaljnije objašnjenje pogledati rad:
Ljubomir Petrović, Duško Vujanović, Dragutin Jovanović: Savetnik za bezbednost transporta opasnog tereta – zadaci i obaveze, Naučno stručni skup: Ka održivom transportu 2013 – Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike “TransportLog”, Novi Sad 2013.god.

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs