22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

Novosti

Komentar
Obuka vozača za prevoz opasnog tereta, polaganje ispita i izdavane ADR sertifikata za vozače


Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR), sačinjen je sa ciljem da se ostvare jedinstvena pravila ponašanja u državama koje su ovaj sporazum prihvatile. Republika Srbija kao jedna od 48 takvih država ima obavezu da utvrđen nivo bezbednosti i pravila u transport opasnog tereta sprovodi kako bi bili ispunjeni osnovni zadaci sporazuma u pogledu odvijanja nesmetanog međunarodnog transporta.

Svake dve godine se objavljuju usvojene promene u ADR sa rokovima za njihovu obaveznu primenu. U ADR 2011 (objavljen krajem 2010. god., stupio na snagu 01.01.2011. sa obaveznom primenom od 30.06.2011), pododeljak 8.2.2.8.5 predviđen je novi oblik certifikat za vozača. Ugovorne strane mogu nastaviti izdavanje certifikata za vozače koji vrše transport opasnog tereta u skladu sa modelom koji je primenjivan do 31.12.2010. (stari sertifikat), umesto ovog koji je naveden u pododeljku 8.2.2.8.5, ADR 2011, do 31.12.2012.god. od kada se moraju izdavati novi sertifikati.

Da bi obezbedili priznavanje dokumenata koje izdaju organi R. Srbije od strane drugih država neophodno je da takva dokumenta imaju oblik i sadržaj koji ADR predviđa.

Usvajanjem Zakona o transport opasnog tereta 23.11.2010. god. (Službeni glasnik R. Srbije br.88/2010) koji je stupio na snagu 22.05.2011. godine, pomenute poslove treba da organizuje Uprava za transport opasnog tereta koja se nalazi pri ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja.

Poslovi iz domena rada Uprave su navedeni u 36 tačaka (član 10. Zakona o transportu opasnog tereta), a između ostalog obuhvataju i:
- učešće u radu međunarodnih stručnih tela za izradu tehničkih propisa iz potvrđenih međunarodnih sporazuma iz člana 2. stav 2. ovog zakona, priprema predloge za njihovu izmenu i dopunu i izjašnjava se o predlozima predstavnika drugih država;
- učešće u pripremi propisa u oblasti transporta opasnog tereta;
- vrši nadzor nad radom privrednih društava i drugih pravnih lica kojima izdaje licencu, ovlašćenje ili drugi akt na osnovu ovog zakona;
- izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta;
- obrazuje ispitnu komisiju koja proverava stručnu osposobljenost vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavlja i objavljuje ispitna pitanja na utvrđen način;
- izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača vozila za transport opasnog tereta i vodi Registar izdatih sertifikata;
- učestvuje u pripremi bilateralnih sporazuma u oblasti transporta opasnog tereta;
- oduzima licencu, ovlašćenje ili drugi akt koji je izdat na osnovu ovog zakona, ako utvrdi prestanak ispunjenosti nekog od uslova na osnovu kojih su ti akti izdati.

Zakonom je predviđeno da se podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona donesu u roku do šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, (Zakon o transportu opasnog tereta, član 95). To znači da je do 22.11.2011. god. bilo predviđeno da se oblast transporta opasnog tereta u celini pravno uredi.

Na sednici Vlade R. Srbije, 24.01.2013. godine imenovan je direktor Uprave za transport opasnog tereta i njegov zamenik.

Nadamo se da će Uprava i pored velikog obima posla koji je očekuje u najkraćem mogućem roku omogućiti nastavak rada komisija za polaganje ispita licima koja vrše transport opasnog tereta u drumskom i vodnom saobraćaju.

"Trigon inženjering" nije spreman da radi obuku kandidata, a da Vam ne ponudi i termin za polaganje ispita, kako biste Vi mogli planirati buduće radne obaveze.

Lica koja su zainteresovana da pohađaju obuku biće na vreme obaveštena o početku nastave kako bi odmah posle toga bilo organizovano polaganje ispita pred Komisijom koju je formirala Uprava za transport opasnog tereta. Iz tih razloga je potrebno da se prijavite kako bi smo mogli da planiramo mesto i termine za obuku na vreme.

Sa poštovanjem!
"TRIGON INŽENJERING"

Prilog: Izvod ADR 2011 - sertifikati za vozače

Prilog 1
Izvod ADR 2011 - sertifikati za vozače


U ADR 2011 (objavljen krajem 2010. god., stupio na snagu 01.01.2011. sa obaveznom primenom od 30.06.2011), pododeljak 8.2.2.8.5 predviđen je novi oblik certifikat za vozača. Sadržaj i izgled su potpuno izmenjeni, slika 1. (Originalan tekst iz ADR 2011, dat je u nastavku)

8.2.2.8.5 Model for the training certificate for drivers of vehicles carrying dangerous goodsFront
Back
Slika 1. Model sertifikata za vozača ADR 2011

Replace the text with appropriate data.

** Distinguishing sign used on vehicles in international traffic (for Parties to the 1968 Convention on Road Traffic or the 1949 Convention on Road Traffic, as notified to the Secretary General of the United Nations in accordance with respectively article 45(4) or annex 4 of these conventions).

KOMENTAR: Na osnovu toga u R. Sloveniji su uradili novi sertifikat koji će početi da se izdaje od 01.01.2013. godine, slika 2.


Slika 2: Uzorak ADR sertifikata za vozače, od 01.01.2013. (R. Slovenija)

ADR 2011, pododeljak 1.6.1.21, Ugovorne strane mogu nastaviti izdavanje certifikata za vozače koji vrše transport opasnog tereta u skladu sa modelom koji je primenjivan do 31.12.2010. umesto ovog koji je naveden u pododeljku 8.2.2.8.5, do 31.12.2012. Tako izdati certifikati mogu se koristiti do isteka njegove važnosti od pet godina.  
(Originalan tekst iz ADR 2011, dat je u nastavku)

1.6.1.21 Contracting Parties may continue to issue training certificates for drivers conforming to the model applicable until 31 December 2010, instead of those conforming to the requirements of 8.2.2.8.5, until 31 December 2012. Such certificates may continue in use to the end of their five year validity.

KOMENTAR: Sertifikat koji je izdavala R. Srbija do 31.12.2010. god., slika 3, može da se izdaje do 31.12.2012. godine.Slika 3: Uzorak ADR sertifikata za vozača, Republika Srbija

Na osnovu iznetih činjenica, može da se konstatuje da "stari" sertifikati, slika 3, mogu da se izdaju do 31.12.2012. godine i da će važiti u dužini njihove važnosti od pet godina, a da će od 01.01.2013. godine morati da se izdaju sertifikati prikazani prema modelu u ADR 2011, slika 1 ili uzorku prema kome će da izdaje Republika Slovenija, slika 2.

"TRIGON INŽENJERING"

mr Ljubomir Petrović dip. inž.

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs